Avotu tulkojumi

Rakstīto avotu ziņas par Cēsu pils ēkām un telpām
XIV – XV gs. rakstītie avoti
Vācu ordeņa vizitatoru veiktā Cēsu pils revīzija 1451.gadā
Ordeņa mestra Voltera fon Pletenberga valdīšanas laiks (1494-1535)
Livonijas kara pirmie gadi (1558-1562)

Cēsu aplenkums un ieņemšana, 1577.gada septembris:
Fragmenti no karaspēka izvietojuma grāmatām (1577)
1577.gadā Vācijā izdota skrejlapa
Fragments no Johana Rennera hronikas (1583)
Fragments no Reinholda Heidenšteina hronikas (1584)
Fragments no Baltazara Rusova hronikas (1584)
Fragments no Laurentija Millera hronikas (1585)
Fragments no Salomona Heninga hronikas (1588)
Fragments no Franca Nīenšteta hronikas (1604)

Johans Bīrings atņem maskaviešiem Cēsis, 1577.gada decembris:
Fragments no Baltazara Rusova hronikas (1584)
Fragments no Reinholda Heidenšteina hronikas (1584)
Fragments no Laurentija Millera hronikas (1585)
Fragments no Salomona Heninga hronikas (1588)
Fragments no Franca Nīenšteta hronikas (1604)

Cēsu aplenkšana, 1578.g. februāris:
Fragments no Reinholda Heidenšteina hronikas (1584)
Fragments no Baltazara Rusova hronikas (1584)
Fragments no Salomona Heninga hronikas (1588)

Zviedri un poļi sakauj maskaviešus pie Cēsīm, 1578.g. oktobris:
Fragments no karaspēka izvietojuma grāmatām (1578)
Fragments no Reinholda Heidenšteina hronikas (1584)
Fragments no Baltazara Rusova hronikas (1584)
Fragments no Salomona Heninga hronikas (1588)
Fragments no Franca Nīenšteta hronikas (1604)
Nirnbergā izdotā skrejlapa (1579)

Cēsu pils 1582.gada revīzija
Cēsu pils 1590.gada revīzija
Cēsu pilsmuižas un pils 1688.gada revīzija