Sākums

Cēsu pils vēsture dažādos zinātniskos un populāros pētījumos ir aplūkota jau vairāk nekā 300 gadu garumā. Pilij veltīto publikāciju skaits ir milzīgs, un to uzskaite un analīze vien būtu plaša pētījuma vērta. Tomēr līdz pat šim laikam Cēsu pilij nav bijusi veltīta apkopojoša rakstura vēsturiskā izpēte, kurā iekļauts un analizēts maksimāli plašs avotu un literatūras klāsts.

Pēc Cēsu Kultūras un tūrisma centra pasūtījuma 2013.gada ietvaros aktuālu Cēsu pils vēstures pētījumu veica Mag. hist. Agris Dzenis. Pie lasītājiem apjomīgais darbs nonāk netradicionālā formātā – kā īpaši šim nolūkam izveidota interneta vietne. Kamēr tiek rasta iespēja pētījumu publicēt drukātā veidā, aicinu ikvienu izmantot iespējas, ko sniedz elektroniskā publikācija – piedalīties diskusijās, paust viedokli, sniegt ierosinājumus un uzdot jautājumus izpētes autoram.

Vietnē publicēts ne vien vēsturiskās izpētes teksts, bet arī plašs rakstīto avotu klāsts. Ceru, ka latviešu valodā tulkotie avotu teksti rosinās Cēsu pils vēstures izpētē iesaistīties arvien jauniem pētniekiem, tai skaitā skolēniem un studentiem, kuriem līdz šim, valodas barjeras dēļ, šī iespēja bija liegta.

Gundars Kalniņš
Cēsu Kultūras un tūrisma centrs