Poļu laika amatpersonas Cēsīsprint

Cēsu kastelāns:

Jodoks (Jobsts, Josts) fon Firstenbergs, Cēsu stārasts, rakstos minēts 1567.g., 24.03.1568. un 16.05.1583. 1

Cēsu prezidents:

Jerži (Georgs) Fārensbahs, nominēts 04.03.1585., apstiprināts 20.02.1588., ar 14.04.1598. – Cēsu vojevoda.

Viņš arī Livonijas muižnieku pulkvedis (hetmanis). 05.03.1585. nominēts par Livonijas vācu dižciltīgo komandieri (praefectura nobilitatis nosti Livoniam germanici sanguinis bellicum). 06.1588. – Livonijas hetmanis, 20.03.1600. un 01.12.1601. – Livonijas muižnieku komandieris. 2

Cēsu horunžiji (chorazy):

Mihals Goļembevskis (Golembiewski), nominēts 15.04.1600.

Mikolajs Viļčkovskis (Wilczkowski), miris 24.07.1633. 3

Cēsu kastelāni:

Jerži (Georgs, Jirgens) fon Šenkings, minēts 10.04.1599.

Gothards Jans Tīzenhauzens (Tyzenhauz), bij. Alūksnes stārasts, nominēts 30.01.1621. 4

Cēsu pilsētas rakstveži (pisarz grodski):

Staņislavs Vojnarskis (Wojnarski), pils notārs (der Schloss Notar), minēts 1612.g.

Lorenss Čampskis (Czampski), minēts 05.08.1619. (actorum Vendendem notarius), un 21.03.1625. 5

Cēsu zemes rakstveži (pisarz ziemski):

Dāvids Hilhens, Livonijas sekretārs, minēts 1596.g., par viņa nomināciju rakstīja karalis 20.04.1598., miris 1610.g.

Kristofs Lode fon Lodens, Viņa Karaliskās Majestātes (turpmāk – VKM) sekretārs, nominēts 05.01.1622. pēc D. Hilhena nāves. 6

Cēsu podčasijs (podczaszy):

Konrāds Taube, minēts 28.02.1585.

Jans Mikolajs Drobišs (Drobysz), bij. VKM sekretārs, minēts 21.03.1617., 10.12.1639. un 1641.g. 7

Cēsu podkomorijs (podkomorzy):

Staņislavs Koss (Kos), VKM muižnieks, bij. Vandzeļas (wandzelski) stārasts, minēts 05.03.1599., 20.06.1605. uz vietas nedzīvoja, tas pats 15.03.1607.

Gothards Jerži Butlers, Vandzeļas stārasts, nominēts 26.01.1612., minēts 20.02.1634.

Heinrihs fon Rummels, miris ap 06.08.1612.

Stefans Čehomskis (Ciechomski, Czechomski), nominēts 06.08.1612., minēts 12.12.1624.

Cēsu podsedeks  (podsedek):

Bazilijs Drobišs (Drobysz), minēts 05.03.1599., 08.03.1599. devis zvērestu, 10.04.1618. kā Landmeister Wenden, miris 13.03.1623. 8

Cēsu podstolijs (podstoli):

Jans Drobišs (Drobysz), minēts 08.1624. 9

 Cēsu zemes tiesnesis (sedzia zemski):

Kaspers Mlodavskis (Mlodawski, Mlodaski), bij. Smiltenes stārasts, minēts 22.07.1596., 05.03.1599., devis zvērestu 08.03.1599., minēts 20.05.1600. 10

Cēsu vojevodas:

Jerži (Georgs) Fārensbahs, bij. Cēsu prezidents, nominēts 14.05.1598., miris 8.-18.05.1602., apbedīts 18.03.1604.

Macejs Dembinskis (Dembinski), bij. Pērnavas vojevoda, nominēts 1602.g., minēts 02.01.1603., miris 08.11.1606. 11

Kšistofs Sluška (Sluszka), Minskas posadek, nominēts 1609.g., minēts 15.07.1609., miris ap 1619.g. 12

Teodors Dēnhofs, Pērnavas vojevoda, nominēts 30.11.1620., miris 08.11.1622.

Cēsu stārasti:

Jodoks (Justs, Josts) fon Firstenbergs, minēts 14.11.1562., 25.12.1566., pēc tam Cēsu kastelāns. 13

Jans Zborovskis (Zborowski), Polijas hetmanis, Gņeznas kastelāns, minēts 06.05.1577.

Mikolajs Suhodoļskis (Suchodolski), VKM rotmistrs, nominēts 03.09.1578., minēts 20.09.1582.

Prokops Peņažeks no Kruzlovejiem (Peniazek z Kruzlowej), minēts 19.12.1582., miris 04.07.1589.

Jans Abramovičs (Abramowitz), bij. Tērbatas prezidents, Lidzas stārasts, nominēts 28.10.1589., minēts 07.04.1601., miris 19.04.1602.

Mikolajs Vesjolovskis (Wiesiolowski), minēts 29.08.1623. 14

Atsauces:

 1. Mikulski K., Rachuba A. Urzednicy inflanncy XVI – XVIII wieku – Kornik, 1994, str. 40
 2. Michulski K., Rachuba A., str. 37
 3. Michulski K., Rachuba A., str. 84
 4. Michulski K., Rachuba A., str. 89-90
 5. Michulski K., Rachuba A., str. 92
 6. Michulski K., Rachuba A., str. 92-93
 7. Michulski K., Rachuba A., str. 93
 8. Michulski K., Rachuba A., str. 101
 9. Michulski K., Rachuba A., str. 101
 10. Michulski K., Rachuba A., str. 105
 11. Michulski K., Rachuba A., str. 112
 12. Michulski K., Rachuba A., str. 112
 13. Michulski K., Rachuba A., str. 209
 14. Michulski K., Rachuba A., str. 210
print

Rakstu navigācija

Pievienot komentāru