Mestra ārstiprint

1495.g. Albertus Petri 1

1501.g. Fritz Ritter, baku ārsts (Pockenarzt) 2

1513.g. Johann, acu ārsts (Augenarzt) 3

1518.g. Hans von Schoneberger 4

Hanss Šonebergers (Schoeneberger Hans), ārsts Cēsīs, franču slimības ārsts (Franzosenarzt). 1518.g. no ordeņa mestra saņēma pasi, kuras datums sīkāk nav norādīts; saņēma no mestra apliecību par sekmīgām franču kūrēm (Franzosenkuren). Savā garīdznieku sarakstā viņu minējis arī L. Arbuzovs, kaut gan visticamāk Šonebergers nav bijis klēriķis. 5

1537.g. 18. maijs, Cēsis. Korbbahas namnieks Hanss Straks pr 20 markām pārdod Livonijas ordeņa mestra ķirurgam (wundarzt) Zigmundam Zeklernam (Secklern) dārzu Cēsīs, Sv. Katrīnas vārtu priekšā starp sprediķotāja Bernta Brigemaņa un bisenieka (lielgabalnieka) Johima (Jochim Buchsenschutt) dārziem. Darījuma liecinieks – Cēsu baznīckungs Johans Šnelle (Schnelle). 6


Citi avotos minētie Cēsu ārsti:

Heinrihs Zeklers (Seckler Heinrich), ķirurgs Cēsīs. 1581.g. 4. februārī Polijas karalis Stefans izdeva reskriptu Cēsu rotmistram un prefektam Nikolajam Suhodoļskim apsargāt minētā ķirurga īpašumā esošos namus un dārzus. 7

Balcers Štolcs (Baltzer Stolz), ķirurgs (bārddzinis) Cēsīs. Saskaņā ar Cēsu zemes tiesas aktu, 1646.g. minētais bārddzinis kopīgi ar Valmieras bārddzini Hansu Štrolsonu secējuši līķi. 8

Atsauces:

  1. Arbusow L. Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert  // Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik fuer 1902 – Mitau, 1904, S.93
  2. Arbusow L. Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert  // Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik fuer 1902 – Mitau, 1904, S.93
  3. Arbusow L. Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert  // Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik fuer 1902 – Mitau, 1904, S.93
  4. Arbusow L. Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert  // Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik fuer 1902 – Mitau, 1904, S.93
  5. Brennsohn J. Die Artzte Livlands – R., 1905, S.359
  6. Livlaendische Gueterurkunden II, S.428
  7. Die Artzte Livlands, S.370
  8. Die Artzte Livlands, S.384
print

Rakstu navigācija