Kapituli, sapulces un apspriedes Cēsu pilīprint

1318.g. 18. oktobris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Apstiprinātas Pērnavas pilsētas privilēģijas. 1

1344.g. 30. maijs. Ordeņa kapituls Cēsīs. Rīgas pilsēta atbrīvota no 100 marku lielā ikgadējā maksājuma ordeņa Rīgas pilij. 2

1347.g. 14. oktobris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Noteikta maksāšanas kārtība Dānijas karalim par Ziemeļigauniju. 3

1348.g. 4. maijs un 8. oktobris, Cēsis. Ordeņa kapituli Cēsīs. 8. oktobrī Rēvele atbrīvota no dalības karagājienos uz Lietuvu un Igauniju, kā arī no zemessardzes dienesta (de malvia tenenda), izņemot gadījumus, ja noticis iebrukums ordeņa teritorijā. 4

1349.g. 4. oktobris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Apstiprinātas Hārijas – Viras vasaļu privilēģijas. Kapitulā piedalījušies mestrs, landmaršals, Vilandes un Rēveles komturi, Jervas fogts, Kuldīgas, Ventspils, Daugavgrīvas, Siguldas, Pērnavas, Cēsu (Andreass no Šternbergas) komturi, Oberpālenes, Sakalas un Karksi fogti. 5

1353.g. 15.-18. oktobris. Ordeņa kapituls Cēsīs. 6

1356.g. 22. maijs, un starp 29. septembri un 11. novembri. Ordeņa kapituli Cēsīs. 7

1358.g., pēc 29. septembra. Ordeņa kapituls Cēsīs. 8

1359.g., pēc 29. septembra. Ordeņa kapituls Cēsīs. 9

1364.g. 23. aprīlis. Ordeņa kapituls Cēsīs. Ordenis dāvina 3 ciemus Padisas klosterim. 10

1368.g. 6. novembris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Noteikts nodoklis Kuldīgas pilsētai. 11

1375.g. 28. aprīlis. Ordeņa kapituls Cēsīs. Ieradušies mestrs Vilhelms no Frimersheimas, landmaršals Andreass no Šternbergas, Vilandes komturs Arnolds no Herikes, Cēsu fogts Alberts no Brokenas, omnesquoe et singuli preceptores, commendatores et fratres capitulum regnesentantes […] in castro eorum Venden dicte Rigensis diocesis in unum congregati (kopā un ikkatrs – pavēlnieki, komturi un brāļi kapitulā […] savā pilī Cēsīs Rīgas diecēzē kopā sanākuši). Ieradušies arī Tērbatas bīskapa un Rīgas arhibīskapa sūtņi. Izskatītas arhibīskapa un ordeņa domstarpības par ordeņa ieņemtajām arhibīskapijas teritorijām. 12

1374.g. 31. oktobris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Piešķirta zeme Narvas miestam. 13

1388.g. 19. un 17. augusts. Ordeņa un arhibīskapijas pārstāvju sapulces (Tage) Cēsīs un Tērbatā. 14

1390.g. 1. novembris. Ordeņa kapituls Cēsīs. 15

1392.g. [12.] 13. oktobris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Transumēta ķeizara Ludviga IV privilēģija, pārrunātas Rīgas arhibīskapa un ordeņa nesaskaņas. 16

1393.g. 13. oktobris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Izšķirts Rēveles bīskapa un Padises abata strīds par zemi. Piedalījušies arī Cēsu plebāns Nikolajs Hāne un mestra jurists, maģistrs Markvards no Vorstes. 17

1399.g. 20. oktobris. Ordeņa kapituls Cēsīs. 18

14. gadsimtā kapituli notikuši arī Kuldīgā, Rīgā un  Daugavgrīvā, bet ievērojami retāk nekā Cēsīs.

1401.g. 11. decembris un pirms 25. decembra. Ordeņa kapituli Cēsīs. 19

1402.g. 19. novembris. Ordeņa kapituls Cēsīs. 20

1404.g. 3. jūnijs. Ordeņa kapituls Cēsīs vizitatoru no Prūsijas klātbūtnē. 21

1404.g., pēc 23. oktobra. Ordeņa kapituls Cēsīs. 22

1405.g., rudens sākums. Ordeņa kapituls Cēsīs. Spriests par attiecībām ar Lietuvu. 23

1406.g. 18. oktobris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Spriests par lietām, kas saistītas ar Lietuvu un Pleskavu. 24

1407.g. 9. augusts. Ordeņa kapituls Cēsīs. Pārrunāta kopīga karadarbība ar Lietuvu pret Pleskavu. 25

1408.g. 20.-23. septembris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Apspriestas ārpolitikas lietas. 26

1410.g. 2. jūnijs. Ordeņa kapituls Cēsīs. Spriests par jautājumiem, kas saistīti ar Prūsijas un Polijas konfliktu. 27

1413.g., īsi pirms 27. janvāra. Ordeņa kapituls Cēsīs. Apspriesti jautājumi par apgabalu ienākumu sūtīšanu uz Prūsiju un attiecības ar Novgorodu (piedalījās Novgorodas sūtņi). 28

1413.g. 13. maijs. Ordeņa mestra vēlēšanu kapituls Cēsīs. 29

1413.g. oktobra beigas. Ordeņa kapituls Cēsīs. Spriests par Dānijas un Hārijas – Viras zemes attiecībām. 30

1415.g. 4.-6. augusts. Ordeņa kapituls Cēsīs. Spriests par konfliktu ar Piritas klosteri un Tērbatas bīskapiju par monētām. 31

1417.g. 13.-15. jūnijs. Ordeņa kapituls Cēsīs. Spriests par jautājumiem, kas saistīti ar Vācu ordeņa un Polijas – Lietuvas miera noteikumiem. 32

1419.g. 11. jūnijs. Ordeņa kapituls Cēsīs. 33

1420.g. 18. janvāris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Spriests par monētu reformu un attiecībām ar Novgorodu. 34

1420.g. 24.-25. augusts. Ordeņa kapituls Cēsīs. Noslēgts miers ar Pleskavu un Novgorodu. No amata atcelts landmaršals Gerhards Vrede, un viņa vietā iecelts Valrābe no Hunsbahas. 35

1420.g. 13.-14. oktobris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Piedalījies arī Cēsu fogts Johans Trahts. Spriests par ordeņa zemes pārdošanu Sāmsalas bīskapam, Pērnavas pilsētas privilēģiju apstiprināšanu, attiecībām ar Novgorodu. 36

1421.g. 25. februāris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Spriests par muitas atcelšanu Prūsijā un Vācu ordeņa savienību ar Hanzas pilsētām. 37

1422.g. 7.-8. jūnijs. Ordeņa kapituls Cēsīs. Spriests par karu ar Poliju un par savienību ar krieviem pret Lietuvas lielkņazu Vitautu. 38

1422.g. 24.-27. augusts. Landtāgs Cēsīs par monētu jautājumiem. 39

1422.g., īsi pirms 4. oktobra. Livonijas zemeskungu sanāksme Cēsīs par monētu jautājumiem (Muenztag). 40

1422.g. 6. – 14. decembris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Spriests par Vācu ordeņa neizdevīgo miera līgumu ar Poliju. 41

1424.g. 22. aprīlis. Mestra vēlēšanu kapituls Cēsīs. Kā kandidāti izvirzīti Rēveles komturs Cīse no Rūtenbergas (reinietis) un Gosvins no Felmedes (vestfālis). Virsmestrs par Livonijas mestru apstiprināja Cīsi no Rūtenbergas. 42

1424.g. jūnija vidus. Ordeņa kapituls Cēsīs. Notikusi jaunā mestra ievešana amatā, izšķirts ordeņa un Rīgas namnieku strīds par zemi. 43

1433.g., pēc 26. augusta. Ordeņa kapituls Cēsīs. 44

1450.g. 11.-12. augusts. Ordeņa mestra vēlēšanu kapituls Cēsīs. 45

1450.g., ap oktobri. Ordeņa kapituls Cēsīs. 46

1452.g. 31. janvāris. Ordeņa kapituls Cēsīs. 47

1470.g. 11. novembris. Ordeņa kapituls Cēsīs. Neraugoties uz stipru pretestību, Johanam Volthūzam no Herses mestra rezidenci izdodas pārcelt no Rīgas uz Vilandi. 48

1471.g., ap 17. jūliju. Ordeņa kapitulā Cēsīs atceltā Johana Volthūza no Herses vietā par mestru ievēlēts Bernts no Borhas. 49

1496.g. 5. janvāris. Štadtāgs Cēsīs. 50

1497.g. 15. janvāris un 23.-26. maijs. Štadtāgs Cēsīs, pārrunāts konflikts ar Novgorodu. 51

15. gadsimtā kapituli notikuši arī mestra pilīs Valmierā un Siguldā.

1504.g. 4.-10. februāris. Štadtāgs Valmierā un Cēsīs. 52 6. februārī Cēsīs Rēveles sūtņi tika uzņemti Rīgas sūtņu ērbeģī (in der Rigeschen herberge), kur apsprieda iesniedzamos artikulus. 53

1509.g. 22.-25. jūlijs. Štadtāgs Cēsīs. 54

1521.g. 7.-19. jūnijs. Rēveles sarunas ar mestru un arhibīskapu Cēsīs, Rūjienā un Ikšķilē. 9. jūnijā Rūjienā mestra vārdā atbildi sniedzis viņa kanclers Hermanis Ronnebergers. Rūjienā mestrs kancelejā lika nolasīt sūdzības par Andreasu Krūzi kopiju. 55 19. jūnijā notika audience pie mestra Cēsīs, kur mestrs kancleram lika viņiem vēlreiz referēt par Simena lietu. 56

1522.g. 20.-25. janvāris. Rēveles un Hārijas – Viras bruņniecības sarunas ar mestru Cēsīs.

Rēveles rātskungs Johans Koke uz Cēsīm devies ar 24 jātniekiem. Sarunu priekšmets – Rēveles komtura apgrūtinājumi pilsētai un bruņniecībai. Pirmās sarunas pēc ierašanās Cēsīs Rēveles sūtņi noturējuši [23. janvārī] ar Hārijas – Viras bruņniecības sūtņiem viņu ērbeģī (tho ne yn de herbege). 57 Tad viņi aizgājuši uz pili (tho slate gegangen), iesnieguši savu rakstu mestra kancelejā un ieradušies mestra kamerā (syne f. g. kammer geeschet), kur notikušas sarunas. 58 Sembas bīskapa sūtņi, kas bija ieradušies runāt par Vācu ordeņa maksājumiem Polijai, pēc maltītes tika uzaicināti mestra kamerā (yn sinen f. g. kammer), kur apspriedās ar mestru un klātesošajiem pārvaldniekiem. 59 Tika nolasīta pilsētas un bruņniecības atbilde, pēc tam Vilandes komturs, Bauskas fogts, Simons fon der Borhs, Roberts Štāls un daži citi pieprasīja Rēveles sūtņus sekot mestra guļamtelpā (up des g. hern meisters schlapgemache to volgende), kur apspriedās ar viņiem atsevišķi. 60 Tad abu pušu sūtņi palika ar mestru uz maltīti, un vakarpusē recess tika atnests uz kanceleju (ut der cancelien) un iedots sūtņiem. 61

24. janvāra vakarpusē tika pavēlēts recesu aiznest uz kanceleju, un svētdienas rītā visu klātbūtnē nolasīt sūtņiem. Pēc tam sūtņi uzmeklēja mestru kapelā (yn der capellen) un lūdza viņu sekot uz kameru, kur sūtņi cēla iebildumus par dažiem recesa punktiem, bet mestrs iebildumus atstāja bez ievērības. 62

1529.g. 7.-14. aprīlis, Rīga, Rauna, Cēsis. Rīgas sarunas ar arhibīskapa elektu, arhibīskapijas kārtām un mestru. 63

1533.g. 1. aprīlis. Livonijas kārtu sapulces Cēsīs. Arhibīskapa koadjutors, ordenis un Rīgas pilsēta slēdz savstarpējas palīdzības savienību. 64

1535.g. 3. marts, Cēsis. Ievēlētais mestrs Hermanis Brigenejs ziņo Rēvelei par Pletenberga nāvi un pieprasa pilsētai sūtīt savus pārstāvjus uz mirušā mestra izsludināto landtāgu 14. martā Valmierā.

 

Atsauces:

 1. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lieferung, S.14
 2. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.27
 3. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.38
 4. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.39
 5. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.40
 6.  Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.47
 7. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.48
 8. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.49
 9. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.50
 10. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.53
 11. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.60
 12. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 7.Lief., S.765
 13. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.69
 14. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 7.Lief., S.769
 15. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.92
 16. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.97
 17. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.99
 18. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.121
 19. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.123
 20. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 1.Lief., S.124
 21. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 7.Lief., S.770
 22. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 7.Lief., S.771
 23. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 2.Lief., S.133
 24. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 2.Lief., S.137
 25. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 2.Lief., S.141
 26. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 2.Lief., S.143
 27. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 2.Lief., S.150
 28. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 2.Lief., S.161
 29. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 2.Lief., S.163
 30. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 2.Lief., S.164
 31. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 2.LIef., S.170
 32. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 2.Lief., S.189
 33. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.207
 34. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.211
 35. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.222
 36. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.223
 37. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.242
 38. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.268
 39. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.272
 40. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.279
 41. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.282
 42. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.301
 43. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.303
 44. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 3.Lief., S.297
 45. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 5.Lief., S.494
 46. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 5.Lief., S.495
 47. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 1.Bd., 5.Lief., S.519
 48. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 2.Bd., 1.Lief., S.86
 49. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 2.Bd., 1.Lief., S.92
 50. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.5
 51. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.6
 52. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.92
 53. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.95
 54. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.166
 55. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.343.-344.
 56. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.345
 57. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.356
 58. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.357
 59. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.358
 60. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.361
 61. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.364
 62. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.365
 63. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.670
 64. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 3.Bd., S.837
print

Rakstu navigācija